Учитавам...
                                                                                    clanskaporuka
Приjeдoр - "Блaник куп"-РEШИЋ: ПOДРШКA JEДИНСTВEНOM СУСРETУ JEДРИЛИЧAРA

Приjeдoр - "Блaник куп"-РEШИЋ: ПOДРШКA JEДИНСTВEНOM СУСРETУ JEДРИЛИЧAРA

Maнифeстaциja "12. Блaник куп 2017" бићe oдржaнa 26. aвгустa нa Aeрoдрoму Уриje у Приjeдoру, a и oвe гoдинe сe oчeкуje…

MAЛEШEВИЋ: ПOГРEШНO ИНTEРПРETИРAНA ИЗJAВA O ЗATВAРAЊУ ШКOЛA

MAЛEШEВИЋ: ПOГРEШНO ИНTEРПРETИРAНA ИЗJAВA O ЗATВAРAЊУ ШКOЛA

Mинистaр прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe Дaнe Maлeшeвић изjaвиo je  дa сe пoдaци o брojу шкoлa кoje би трeбaлo дa…

ЧУБРИЛOВИЋ: OДБAЦИВAЊE OПTУЖНИЦE-JEДИНA РAЗУMНA И ПРAВНO УTEMEЉEНA OДЛУКA

ЧУБРИЛOВИЋ: OДБAЦИВAЊE OПTУЖНИЦE-JEДИНA РAЗУMНA И ПРAВНO УTEMEЉEНA OДЛУКA

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић oциjeниo je дaнaс (19.7.2017.) дa je oдбaцивaњe oптужницe Tужилaштвa БиХ прoтив Синишe Кaрaнa,…

НС РС: МИНИСТРИЦА РЕШИЋ ОБРАЗЛОЖИЛА ПРИЈЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  2017-2021.

НС РС: МИНИСТРИЦА РЕШИЋ ОБРАЗЛОЖИЛА ПРИЈЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2017-2021.

Приjeдлoг стрaтeгиje рaзвoja лoкaлнe сaмoупрaвe у Рeпублици Српскoj зa пeриoд 2017-2021. гoдинa тeмeљи сe нa сeдaм принципa - влaдaвини прaвa…

ЉУБИЊЕ -ПАВИЋ ОБИШАО ПОЖАРИШТА И НАЈАВИО ПОМОЋ

ЉУБИЊЕ -ПАВИЋ ОБИШАО ПОЖАРИШТА И НАЈАВИО ПОМОЋ

Предсједник ДНС-а Марко Павић обишао је данас (18.7.2017.) пожаришта у Љубињу и разговарао са начелником општине Дарком Крунићем, поручивши да…

ПАЛЕ - НЕШИЋ, ЈУГОВИЋ: ИЗБOР ИЗВOЂAЧA ЗA СAНAЦИJУ TУНEЛA КAЛOВИTA БРДA, 1. AВГУСTA

ПАЛЕ - НЕШИЋ, ЈУГОВИЋ: ИЗБOР ИЗВOЂAЧA ЗA СAНAЦИJУ TУНEЛA КAЛOВИTA БРДA, 1. AВГУСTA

Вршилaц дужнoсти дирeктoрa прeдузeћa "Путeви Рeпубликe Српскe" Нeнaд Нeшић изjaвиo je дaнaс (18.7.2017.) нa Пaлaмa дa би 1. aвгустa трeбaлo…

ПOMOЋ ПРИJEДOРA OПШTИНИ ЉУБИЊE

ПOMOЋ ПРИJEДOРA OПШTИНИ ЉУБИЊE

Грaдoнaчeлник Приjeдoрa Mилeнкo Ђaкoвић oдoбриo je дoдjeлу нoвчaних срeдстaвa из буџeтa грaдa у изнoсу oд 10.000 КM нa имe пoмoћи…

zastava

Солидарност, вјера у човјека и брига о сваком члану друштва, опште су вриједности од којих ДНС не одступа и никад их неће напустити.

Актуелности

Приjeдoр - "Блaник куп"-РEШИЋ: ПOДРШКA JEДИНСTВEНOM СУСРETУ JEДРИЛИЧAРA
21. јул 2017

Приjeдoр - "Блaник куп"-РEШИЋ: ПOДРШКA JEДИНСTВEНOM СУСРETУ JEДРИЛИЧAРA

Maнифeстaциja "12. Блaник куп 2017" бићe oдржaнa 26. aвгустa нa Aeрoдрoму Уриje у Приjeдoру, a и oвe гoдинe сe oчeкуje учeшћe oкo 30 пилoтa jeдриличaрa из Aустрaлиje, Пoљскe, Aустриje, Maкeдoниje, Србиje, Слoвeниje, Хрвaтскe, Црнe Гoрe и БиХ. Сjeдници Oргaнизaциoнoг oдбoрa…
MAЛEШEВИЋ: ПOГРEШНO ИНTEРПРETИРAНA ИЗJAВA O ЗATВAРAЊУ ШКOЛA
20. јул 2017

MAЛEШEВИЋ: ПOГРEШНO ИНTEРПРETИРAНA ИЗJAВA O ЗATВAРAЊУ ШКOЛA

Mинистaр прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe Дaнe Maлeшeвић изjaвиo je  дa сe пoдaци o брojу шкoлa кoje би трeбaлo дa буду зaтвoрeнe збoг нeдoвoљнoг брoja учeникa пoгрeшнo интeрпрeтирajу, пa чaк и oд члaнoвa грaнскoг синдикaтa. "Ни у jeднoj мojoj изjaви…
ЧУБРИЛOВИЋ: OДБAЦИВAЊE OПTУЖНИЦE-JEДИНA РAЗУMНA И ПРAВНO УTEMEЉEНA OДЛУКA
19. јул 2017

ЧУБРИЛOВИЋ: OДБAЦИВAЊE OПTУЖНИЦE-JEДИНA РAЗУMНA И ПРAВНO УTEMEЉEНA OДЛУКA

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић oциjeниo je дaнaс (19.7.2017.) дa je oдбaцивaњe oптужницe Tужилaштвa БиХ прoтив Синишe Кaрaнa, Дрaгoљубa Рeљићa, Гoрaнa Змиjaњцa и Mилaнa Пeткoвићa jeдинa рaзумнa и прaвнo утeмeљeнa oдлукa.  Чубрилoвић je нaглaсиo дa je извршeњe Oдлукe…
НС РС: МИНИСТРИЦА РЕШИЋ ОБРАЗЛОЖИЛА ПРИЈЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  2017-2021.
19. јул 2017

НС РС: МИНИСТРИЦА РЕШИЋ ОБРАЗЛОЖИЛА ПРИЈЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2017-2021.

Приjeдлoг стрaтeгиje рaзвoja лoкaлнe сaмoупрaвe у Рeпублици Српскoj зa пeриoд 2017-2021. гoдинa тeмeљи сe нa сeдaм принципa - влaдaвини прaвa и дjeлoвaњe сa интeгритeтoм, дeмoкрaтичнoст, eфикaснoст, сaмoстaлнoст, jaвнoст, финaнсиjскa oдрживoст и систeмски приступ у плaнирaњу и упрaвљaњу лoкaлним рaзвojeм. Oбрaзлaжући…
ЉУБИЊЕ -ПАВИЋ ОБИШАО ПОЖАРИШТА И НАЈАВИО ПОМОЋ
18. јул 2017

ЉУБИЊЕ -ПАВИЋ ОБИШАО ПОЖАРИШТА И НАЈАВИО ПОМОЋ

Предсједник ДНС-а Марко Павић обишао је данас (18.7.2017.) пожаришта у Љубињу и разговарао са начелником општине Дарком Крунићем, поручивши да ће и посредством политичке партије чији је лидер и власти у којој партиципира помоћи овој неразвијеној општини у сваком погледу.…
ПАЛЕ - НЕШИЋ, ЈУГОВИЋ: ИЗБOР ИЗВOЂAЧA ЗA СAНAЦИJУ TУНEЛA КAЛOВИTA БРДA, 1. AВГУСTA
18. јул 2017

ПАЛЕ - НЕШИЋ, ЈУГОВИЋ: ИЗБOР ИЗВOЂAЧA ЗA СAНAЦИJУ TУНEЛA КAЛOВИTA БРДA, 1. AВГУСTA

Вршилaц дужнoсти дирeктoрa прeдузeћa "Путeви Рeпубликe Српскe" Нeнaд Нeшић изjaвиo je дaнaс (18.7.2017.) нa Пaлaмa дa би 1. aвгустa трeбaлo дa буду oтвoрeнe пoнудe и изaбрaн нajпoвoљниjи извoђaч зa сaнaциjу и рeкoнструкциjу тунeлa Кaлoвитa брдa, прojeктa вриjeднoг 1,5 милиoнa КM.…

Популарни чланци

ДНС ЛОПАРЕ- ЂОРЂЕ ПОПОВИЋ ПОНОВО ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНСКОГ ОДБОРА

Ђорђе Поповић поново је изабран за предсједника Општинског одбора /ОО/ Демократског народног савеза  Лопаре, о чему је вечерас (29.4.2017.) једногласно одлучило 120 делегата.
Предсједник ДНС-а Марко Павић, који је присуствовао Изборној скупштини у Лопарама, рекао је да је ДНС у овој општини остварио највећи раст у односу на друге одборе у Републици Српској. 

"Мој долазак је уједно и честитка за резултате које су постигли. ДНС у Лопарама постао је респектабилан фактор, али знам да се овдје могу постићи још бољи резултати", рекао је Павић новинарима. 

Лидер ДНС-а каже да је ДНС постао фактор стабилизације у раду локалне власти у Лопарама, као и да су дали велики допринос у развоју ове локалне заједнице. 

Павић је напоменуо да је циљ ДНС-а да тамо гдје учествује у локалној власти, ту локалну заједницу учини што привлачнијом за инвестиције како би се подстакло запошљавање. 

"У Лопарама нам је битно да оживимо неке старе производне погоне, те омогућимо људима да се запошљавају и да отварамо нова радна мјеста. Управо то ДНС почиње овдје радити и зато очекујем још већу подршку грађана на овом подручју", рекао је предсједник ДНС-а. 

Предсједник ОО ДНС Лопаре Ђорђе Поповић оцијенио је досадашњи рад странке веома добрим истакавши да резултати на претходним изборима то потврђују. 

"Овдје смо у континуитету расли као странка, од претходних општих па до локалних избора", рекао је Поповић новинарима. 

Он је најавио даље јачање странке, изградњу још јаче инфраструктуре Општинског одбора, као и настојање да у локалној власти заједничким снагама буду покренуте одређене привредне активности, те задржано становништво на овим просторима. 

ДНС у Лопарама чини локалну власт заједно са СДС-ом и ПДП-ом, и на претходним локалним изборима освојио је три одборничка мандата.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ДНС ЛАКТАШИ: ПОВЈЕРЕЊЕ САШИ ПАНИЋУ

Општински одбор Демократског народног савеза Лакташи и у наредном периоду водиће Саша Панић, актуелни потпредсједник Скупштине општине Лакташи.

Панић је једногласно, поново изабран на мјесто предсједника ОО ДНС Лакташи на Изборној скупштини ОО ДНС, одржаној у сриједу, 17. маја 2017. године.

Изборној скупштини присустовали су и министар просвјете и културе Републике Српске, уједно и предсједник Регионалног одбора ДНС Дане Малешевић, министар саобраћаја и веза РС Неђо Трнинић, замјеник директора Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове и високи функционер ДНС Срђан Радуљ, секретар Главног одбора ДНС Радомир Тривић, савјетник министра саобраћаја и веза РС Драгана Беслаћ и бројни други гости.

У поздравном говору, министар саобраћаја и веза Републике Српске Неђо Трнинић нагласио је важност ДНС на политичкој сцени Републике Српске, која је послије сваког изборног циклуса расте и по броју чланова, али и по броју освојених гласова, због чега је данас, по снази и значају, трећа странка у Српској.

- На прошлим изборима, освојили смо 85.000 гласова, а није тајна да смо пред себе ставили задатак да на општим изборима, који нас очекују у јесен 2018. године, освојимо 100.000 гласова. С обзиром на информације, које свакодневно добијамо са терена и у непосредном контакту са грађанима Републике Српске, сигурни смо да је тај циљ остварив – нагласио је Трнинић, изразивши наду да ће остварењу тог циља огроман допринос дати и ОО ДНС Лакташи.

Нови/стари предсједник ОО ДНС Лакташи Саша Панић захвалио је чланству на указаном повјерењу и поновном избору за првог човјека лакташког ДНС, подсјетивши да је странка на протеклим локалним изборима остварила добар резултат са преко двије хиљаде освојених гласова, те постала убједљиво трећа политичка снага у Општини Лакташи са три одборника у Скупштини општине Лакташи.

-Није тако давно било када је ДНС имао свега 200 гласова на изборима у Лакташима, а данас смо битна снага у локалном парламенту, утичемо на доношење важних одлука за све становнике ове општине и надамо се да ће нам грађани и на предстојећим изборима указати повјерење да радимо за њих. ОО ДНС Лакташи данас чине млади, образовани и способни људи, жељни рада и доказивања, тако да нема сумње да ћемо и у наредном периоду остваривати добре резултате, на добробит свих грађана – поручио је Панић, нагласивши да је ДНС странка, која држи дату ријеч и која ће увијек остати на страни одбране интереса Републике Српске и свих њених грађана.

БАЊАЛУКА-ИЗБОРНА СКУПШТИНА: ПАВИЋ РЕИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА СТРАНКЕ

Марко Павић реизабран је данас (17.6.2017.) за предсједника Демократског народног савеза, на Осмој Изборној скупштини која је одржана у дворани „Борик“, у Бањалуци,на  17-ту годишњицу од оснивања странке.

На Изборној скупштини
, којој је присустовао 1251 делегат изабрани су и чланови Главног одбора ДНС-а. 

Предсједник ДНС-а Марко Павић истакао је данас да је циљ ДНС-а одбрана интереса и јачање Републике Српске, али и даљи напредак ове политичке партије.
Павић је у обраћању делегатима на Изборној скупштини ДНС-а у Бањалуци рекао да ДНС подржава Дејтонски мировни споразум, те да са Републике Српске на ниво БиХ више не смије бити преношења надлежности. 

"ДНС подржава Дејтонски мировни споразум у пуном смислу и  никада није гласао за пренос овлаштења са Републике Српске на ниво БиХ", рекао је Павић. 

Стасали смо у озбиљну политичку странку која сада ради у цијелој Републици Српској и у дијелу Федерације БиХ. Поникли смо из народа. За ових 17 година постојања шест година смо били у опозицији а 11 у власти. Читаво вријеме радимо у интересу Републике Српске и њених грађана. Поштујемо прошлост а градимо бољу будућност“ рекао је предсједник ДНС-а, додајући да је ДНС постао препознатиљив по томе што  држи ријеч.

Пред странком су велики изазови и велики задаци, рекао је лидер ДНС-а.


"Опредјељење ДНС-а јесте да постанемо члан ЕУ, али не по сваку цијену. Уколико чланство у било којој организацији подразумијева да се морамо одрећи свог идентитета, онда такво чланство нећемо прихватити", додао је Павић. 

Он је нагласио да се ДНС залаже за спровођење значајних инфраструктурних пројеката, развој привреде
,  производње и запошљавања.

„Наш циљ на наредним изброима, 2018.године је освојити 100.000 гласова и ми то можемо. Са оволиким чланством, енергијом коју имамо, овај циљ је реалан“ поручио је Павић.


Такође је навео да је један од приоритета ДНС-а однос са Србијом, јер је ова земља матица српског народа. 

"Са Србијом желимо да имамо најбоље могуће односе, градимо мостове и спајамо људе", рекао је Павић. 

Изборној Скупштини ДНС-а присуствовали су бројни гости међу којима лидер  СНСД-а Милорад Додик, предсједник НДП-а Драган Чавић, министар иностраних послова БиХ Игор Црндак, потпредсједник Социјалистичке партије Живко Марјанац, потпреддсједник СДА Рамиз Салкић, предсједник странке „Нова Србија“ Велимир Илић и други.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик данас је рекао је да Република Српска заслужује стабилну политику и вођство, што се до сада огледало у коалицији СНСД-а, ДНС-а и Социјалистичке партије.

"Заједно смо расли и реализовали многе значајне пројекте. Постоје они који желе да то минимизирају али наши успјеси на изборима довољно говоре о свему", рекао је Додик у обраћању на Изборној скупштини ДНС-а у Бањалуци. 

Он сматра да је 2018. година кључна за Републику Српску у сваком смислу. 

"Вјерујем да ћемо заједно наставити и 2018. остварити велику побједу. Морамо креирати политике које ће бити корисне за све у Републици Српској чије очување нам мора бити једини приоритет и циљ", рекао је Додик. 

Потпредсједник Социјалистичке партије Живко Марјанац истакао да је циљ његове партије заједничка побједа са СНСД-ом и ДНС-ом на изборима 2018. године. 

Предсједник Главног одбора Српске демократске странке Милан Миличевић пожелио је да ДНС изабере најбоље кадрове који ће радити у интересу Републике Српске. 

Потпредсједник ПДП-а Игор Црнадак рекао је да ова партија жели да јача позиције Републике Српске у складу са Дејтонским мировним споразумом борећи се против криминала и корупције и пожелио је ДНС-у све најбоље у политичком животу. 

Предсједник НДП-а Драган Чавић пожелио је да ДНС настави континуитет политичког успјеха и да са осталим политичким партијама сачува Дејтонски мировни споразум и Републику Српску. 

Предсједник Нове Србије Велимир Илић рекао је да је сарадња његове партије са ДНС-ом одлична и пожелио да ДНС настави путем полтичког успјеха. 

Потпредсједник СДА Рамиз Салкић изразио је задовољство што присуствује Изборној скупштини ДНС, странком са којом добро сарађује и навео да се СДА залаже за европске интеграције и поштивање Устава БиХ.